Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ SỞ Y TẾ GIA LAI

 

Sở Y tế Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - Pleiku - Gia Lai

Điện thoại: Fax: (0269) 3.719.369

Email: syt@gialai.gov.vn

 

 ​