Liên hệ Sở Y Tế

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Sở Y tế Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - Pleiku - Gia Lai

Điện thoại: Fax: (0269) 3.719.369

Email: syt@gialai.gov.vn

 

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học