Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Văn bản pháp quy
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
Điều kiện tìm kiếm
Ký hiệu văn bản  
 
 
Danh sách văn bản

Tổng số bản ghi:767

STT Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày đăng tải Người ký Tình trạng văn bản
1 1153/QĐ-SYT Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc biệt dược gốc tương đương điều trị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Gia Lai năm 2019 - 2020. 29/10/2018 29/10/2018 Mai Xuân Hải
2 1288/QĐ-SYT V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" - GPP. 12/12/2018 12/12/2018 Trần Duy Linh
3 1835/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. 12/12/2018 12/12/2018 Trần Duy Linh
4 39/2018/TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 12/12/2018 12/12/2018 Nguyễn Trường Sơn
5 6961/BYT-KHTC V/v góp ý dự thảo thông tư của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định tại cơ sở y tế công lập sử dụng NSNN (Gửi lần 2) 16/11/2018 16/11/2018 Trương Quốc Cường
6 287/KL-SYT V/v kiểm tra, giám sát phòng chống tác hại thuốc lá năm 2018. 07/12/2018 07/12/2018 Mai Xuân Hải
7 1277/QĐ-SYT V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Gia Lai năm 2019 - 2020. 07/12/2018 07/12/2018 Mai Xuân Hải
8 Danh sách Cấp chứng chỉ hành nghề Dược theo Nghị định số 54. 07/12/2018 07/12/2018 Trần Duy Linh
9 1274/QĐ-SYT V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" - GPP. 06/12/2018 06/12/2018 Trần Duy Linh
10 1783/SYT-NVD V/v thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu tập trung cấp địa phương năm 2017 - 2018. 04/12/2018 04/12/2018 Mai Xuân Hải
11 281/BC-SYT Kết quả triển khai, thực hiện cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp theo Quyết định số: 3638/QĐ-BYT và Quyết định số: 6573/QĐ-BYT. 04/12/2018 04/12/2018 Nguyễn Đình Tuấn
12 1769/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. 03/12/2018 03/12/2018 Trần Duy Linh
13 1249/QĐ-SYT V/v cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP (Đợt XX năm 2018). 29/11/2018 29/11/2018 Trần Duy Linh
14 275/KL-SYT V/v thực hiện hoạt động hành nghề dược đối với các doanh nghiệp kinh doanh thuốc. 21/11/2018 21/11/2018 Mai Xuân Hải
15 1738/SYT-NVD V/v phân khai kết quả trúng thầu gói thầu số 3 cho các cơ sở y tế tham gia mua thuốc tập trung. 26/11/2018 26/11/2018 Mai Xuân Hải
16 1728/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. 26/11/2018 26/11/2018 Trần Duy Linh
17 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 12/11/2018 12/11/2018 Nguyễn Xuân Phúc
18 1224/QĐ-SYT V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" - GPP. 22/11/2018 22/11/2018 Trần Duy Linh
19 1202/QĐ-SYT V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Gia Lai năm 2019 - 2020. 15/11/2018 15/11/2018 Mai Xuân Hải
20 374/SY-SYT V.v đính chính quyết định cấp sổ đăng ký. 19/11/2018 19/11/2018 Trần Duy Linh