Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Văn bản pháp quy
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
Điều kiện tìm kiếm
Ký hiệu văn bản  
 
 
Danh sách văn bản

Tổng số bản ghi:564

STT Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày đăng tải Người ký Tình trạng văn bản
1 398/QĐ-SYT V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" - GPP. 24/05/2018 24/05/2018 Trần Duy Linh
2 641/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm. 24/05/2018 24/05/2018 Trần Duy Linh
3 642/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. 24/05/2018 24/05/2018 Trần Duy Linh
4 614/NVY-SYT V/v hướng dẫn triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 2018. 22/05/2018 22/05/2018 Mai Xuân Hải
5 2121/QD-BYT Kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 của Dự án 1- Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến (hoạt động phòng, chống bệnh phong) thuộc Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số 18/05/2018 18/05/2018 Nguyễn Thanh Long
6 8590/QLD-KD V/v hướng dẫn về phạm vi kinh doanh ghi tại GCN ĐĐKKDD và các Giấy chứng nhận thực hành tốt. 18/05/2018 18/05/2018 Đỗ Văn Đông
7 545/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh. 16/05/2018 16/05/2018 Võ Ngọc Thành
8 387/QĐ-SYT V/v thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 18/05/2018 18/05/2018 Nguyễn Đình Tuấn
9 589/SYT-NVD V/v đảm bảo cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu. 18/05/2018 18/05/2018 Trần Duy Linh
10 64/2017/NQ-HĐND Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bênh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý. 13/07/2017 13/07/2017 Dương Văn Trang
11 37/2015/TTLT-BYT-BTC QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC 29/10/2015 01/06/2016 Phạm Lê Tuấn
12 378/QĐ-SYT V/v thành lập Đoàn đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc để cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh Dược (Đợt II/2018). 17/05/2018 17/05/2018 Trần Duy Linh
13 375/QĐ-SYT V/v phê duyệt Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương của tỉnh Gia Lai năm 2019 - 2020. 15/05/2018 15/05/2018 Mai Xuân Hải
14 576/SYt-NVD V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc đấu thầu tập trung năm 2019 - 2020. 15/05/2018 15/05/2018 Mai Xuân Hải
15 573/KH-SYT Thực hiện công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Gia Lai. 15/05/2018 15/05/2018 Mai Xuân Hải
16 569/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. 15/05/2018 15/05/2018 Trần Duy Linh
17 04/BC-SYT Kết quả thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp quý IV/2017. 05/01/2017 05/01/2017 Đinh Hà Nam
18 292/BC-SYT Kết quả thanh tra,kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2017 của Sở Y tế. 13/11/2017 13/11/2017 Đinh Hà Nam
19 308/KL-SYT V/v kiểm tra, giám sát phòng chống tác hại thuốc lá năm 2017. 22/11/2017 22/11/2017 Mai Xuân Hải
20 548/KH-SYT Phòng chống thiên tai, bão lụt và tìm kiếm, cứu nạn của ngành Y tế tỉnh Gia Lai. 11/05/2018 11/05/2018 Đinh Hà Nam