Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Văn bản pháp quy
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
Điều kiện tìm kiếm
Ký hiệu văn bản  
 
 
Danh sách văn bản

Tổng số bản ghi:454

STT Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày đăng tải Người ký Tình trạng văn bản
1 149/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. 06/02/2018 06/02/2018 Trần Duy Linh
2 130/SYT-NVD V/v thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu tập trung cấp địa phương năm 2017 - 2018. 01/02/2018 01/02/2018 Mai Xuân Hải
3 55/2017/TT-BYT Quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 29/12/2017 01/03/2018 Trương Quốc Cường
4 Dự thảo Báo cáo tổng kết ngành Y tế năm 2017. 29/01/2018 29/01/2018 Mai Xuân Hải
5 107/SYT-NVD V/v kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 29/01/2018 29/01/2018 Trần Duy Linh
6 114/KL-SYT Kết quả kiểm tra đối với phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 29/12/2017 29/12/2017 Mai Xuân Hải
7 89/SYT-NVD V/v cử công chức, viên chức tham gia khóa học và dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. 23/01/2018 23/01/2018 Trần Duy Linh
8 50/2017/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 29/12/2017 01/03/2018 Phạm Lê Tuấn
9 15/TB-BVT Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 09/01/2018 09/01/2018 Phạm Bá Mỹ
10 50/SYT-NVD V/v thay đổi số đăng ký thuốc tập trung cấp địa phương năm 2017 - 2018. 15/01/2018 15/01/2018 Mai Xuân Hải
11 921/QĐ-UBND Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với Sở Y tế. 28/12/2017 28/12/2017 Võ Ngọc Thành
12 08/BC-SYT Kết quả triển khai thực hiện việc "Đối mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, chất lượng của bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 09/01/2018 09/01/2018 Nguyễn Đình Tuấn
13 11/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. 05/01/2018 05/01/2018 Trần Duy Linh
14 02/SYT-NVD V/v triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn gian đoạn 2017 - 2020. 02/01/2018 02/01/2018 Mai Xuân Hải
15 2526/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. 28/12/2017 28/12/2017 Trần Duy Linh
16 2679/QĐ-SYT V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" - GPP 26/12/2017 26/12/2017 Mai Xuân Hải
17 1506/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. 26/12/2017 26/12/2017 Mai Xuân Hải
18 1503/SYT-NVY V/v đảm bảo an ninh trật tư và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018. 25/12/2017 25/12/2017 Nguyễn Đình Tuấn
19 2273/QĐ-SYT V/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở Y tế. 21/12/2017 21/12/2017 Mai Xuân Hải
20 2272/QĐ-SYT V/v ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở Y tế. 21/12/2017 21/12/2017 Mai Xuân Hải