Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 140/QĐ-BYT

Số văn bản 140/QĐ-BYT
Trích Yếu Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT
Ngày Ban Hành 15/01/2019
Ngày Hiệu Lực 15/01/2019
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Nguyễn Viết Tiến
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học