Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 09/QĐ-SYT

Số văn bản 09/QĐ-SYT
Trích Yếu Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Ngày Ban Hành 10/01/2018
Ngày Hiệu Lực 10/01/2018
Cơ quan ban hành Sở Y Tế
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Mai Xuân Hải
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học