Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 340/QĐ-BYT

Số văn bản 340/QĐ-BYT
Trích Yếu Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2014 - 2018
Ngày Ban Hành 29/01/2019
Ngày Hiệu Lực 29/01/2019
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Nguyễn Trường Sơn
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học