Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 1179/SYT-KHTC

Số văn bản 1179/SYT-KHTC
Trích Yếu Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dụng trong lĩnh vực y tế đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai.
Ngày Ban Hành 01/07/2020
Ngày Hiệu Lực 01/07/2020
Cơ quan ban hành Sở Y Tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Mai Xuân Hải
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học