Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: HNY

Số văn bản HNY
Trích Yếu Danh sách các cơ sở đã cấp GPHD hành nghề y từ số giấp phép 385 đến 524
Ngày Ban Hành 03/10/2016
Ngày Hiệu Lực 03/10/2016
Cơ quan ban hành Sở Y Tế
Thể loại văn bản Hành nghề
Người Ký BS Nguyễn Đình Tuấn
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học