Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 1599/SYT-KHTC

Số văn bản 1599/SYT-KHTC
Trích Yếu V/v báo cáo công tác quản lý môi trường Y tế cả năm 2018.
Ngày Ban Hành 06/11/2018
Ngày Hiệu Lực 06/11/2018
Cơ quan ban hành Sở Y Tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Mai Xuân Hải
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học