Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 22/SYT-KHTC

Số văn bản 22/SYT-KHTC
Trích Yếu Về việc góp ý triển khai Thông tư số: 37/2018/TT-BYT
Ngày Ban Hành 05/01/2019
Ngày Hiệu Lực 05/01/2019
Cơ quan ban hành Sở Y Tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Nguyễn Đình Tuấn
File đính kèm   22.signed.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học