Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 74/QĐ-BYT

Số văn bản 74/QĐ-BYT
Trích Yếu Ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Ngày Ban Hành 08/01/2019
Ngày Hiệu Lực 08/01/2019
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Nguyễn Thị Kim Tiến
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học