Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Gửi câu hỏi

Quý bạn đọc thân mến!

Để các nội dung phản ánh, kiến nghị được chuyển đến Sở Y Tế kịp thời và chính xác...

1. Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân vào phần gửi câu hỏi.

2. Sử dụng tiếng Việt có dấu, bảng mã Unicode.

3. Nội dung cần thể hiện rõ ràng, cô đọng. Những thư hợp lệ sẽ được chuyển đến Sở Y Tế xem xét, giải quyết và trả lời trong thời gian sớm nhất.