Giới thiệu Sở y tế
GIỚI THIỆU
 • Giới thiệu về Sở

  Giới thiệu về Sở

  Giới thiệu về Sở y tế tỉnh Gia Lai   1/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế: 1. Vị trí, chức năng 1.1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc...

 • Đường dây nóng

  Đường dây nóng

  THÔNG TIN LIÊN HỆ SỞ Y TẾ GIA LAI STT Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Sở Y tế 1 Văn phòng sở 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku Fax:02693.719.369 02693.719.369 2 Phòng KH-TV 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 3.871.947 3 Phòng Tổ...

 • Danh bạ điện thoại

  Danh bạ điện thoại

  Lãnh đạo Sở Y tế    STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ thư điện tử Lãnh đạo Sở Y tế 1 Mai Xuân Hải Giám đốc Sở 0903589102 haimx.syt@gialai.gov.vn 2 Trần Duy Linh P.Giám đốc Sở 0913469100 ...

 • Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Y tế Gia Lai

  Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Y tế Gia Lai

    Quyết định số 881/QĐ-SYT ngày 8/10/2014 của Sở Y tế Gia Lai V/v phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai

 • Hộp thư công vụ các đơn vị

  Hộp thư công vụ các đơn vị

  Hộp thư công vụ các đơn vị thuộc Sở y tế  Lãnh đạo Sở Y tế    STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử Lãnh đạo Sở Y tế 1 Mai Xuân Hải Giám đốc Sở haimx.syt@gialai.gov.vn 2 Trần Duy Linh P.Giám đốc Sở ...

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học