Gới thiệu Sở y tế

Đường dây nóng

THÔNG TIN LIÊN HỆ SỞ Y TẾ GIA LAI

STT Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
Sở Y tế
1 Văn phòng sở 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku Fax:02693.719.369
02693.719.369
2 Phòng KH-TV 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 3.871.947
3 Phòng Tổ chức cán bộ 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 3.830.316
4 Phòng Nghiệp vụ Y 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 3.826.643
5 Phòng Nghiệp vụ Dược 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 3.719.299
6 Thanh tra sở 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 3.828.136

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học