Gới thiệu Sở y tế

Danh bạ điện thoại


Lãnh đạo Sở Y tế 
 
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ thư điện tử
Lãnh đạo Sở Y tế
1 Mai Xuân Hải Giám đốc Sở 0903589102 haimx.syt@gialai.gov.vn
2 Trần Duy Linh P.Giám đốc Sở 0913469100 linhtd.syt@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Đình Tuấn P.Giám đốc Sở 0983700698 tuannd.syt@gialai.gov.vn
4 Đinh Hà Nam P.Giám đốc Sở 0914473053 namdh.syt@gialai.gov.vn

 
Một số tổ chức y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 
STT Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
Sở Y tế
1 Văn phòng sở 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku Fax:02693.719.369
02693.719.369
2 Phòng Kế  hoạch - Tài chính 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 02693.871.947
3 Phòng Tổ chức cán bộ 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 02693.830.316
4 Phòng Nghiệp vụ Y 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 02693.826.643
5 Phòng Nghiệp vụ Dược 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 02693.719.299
6 Thanh tra sở 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 02693.828.136
Đơn vị thành viên thuộc Sở
STT Đơn vị Họ và tên
(của Lãnh đạo)
Chức vụ Số máy điện thoại
Cơ quan Di động
1  Bệnh viện 331  Văn phòng    02693.825825
Fax: 02693.866540
 


Vũ Trọng Dũng  Phó giám đốc phụ trách 02693.825825 0983737589
  Nguyễn Thành Chung Phó giám đốc   0964.069.715
2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh CDC Văn phòng   0269.3824372  
  Hồ Ngọc Gia Giám đốc   0913411899
  Nguyễn Văn Đồng Phó giám đốc   0914006032
3

Rơ Mah Huân Phó giám đốc
093 242 5668
  Bá Tường Đăng Phong Phó giám đốc   0917211977 
 
 5 Trung tâm Giám định Pháp Y Văn phòng   02693.755178  
   Tào Quang Bích Giám đốc
0935477068
6 Trung tâm Giám định Y khoa Văn phòng   0269.3824255
Fax: 0269.3872 908
 
  Lê Thị Thu Hà Giám đốc 0269.3824255 01285550001
  Nguyễn Thị Mẫy Phó giám đốc
0914201123
7 Trung tâm Kiểm nghiệm Văn phòng   059.3824 383
Fax: 059.3830 473
 
  Đỗ Anh Tuấn Giám đốc 02693.830 473 0914 005 495
  Mai Thị Kim Cúc Phó giám đốc 02693 824 383 0983 547 198

   
   


   
 


10 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Văn phòng   02693 874 113
02693 823 088
Fax: 0593 827 272 0593 897 151
 
  Phạm Bá Mỹ Giám đốc 02693 821506 0914 171 077
  Nguyễn Đăng Bảo Phó Giám đốc 02693 830255
  Nguyễn Tấn Phúc Phó Giám đốc   0935 486 345
  Nguyễn Mạnh Cường Phó Giám đốc   905218788
11 Bệnh viện YDCT-PHCN Nguyễn Thanh Hùng  Giám đốc 02693.830208 0914.206.505
  Lý Tiến Thành Phó Giám đốc
  Vũ Thị Lan Hương Phó giám đốc 0596.284947 0905.781038
1 Trung tâm Y tế thị xã An Khê Văn phòng   0593832238
Fax: 0593.832238
 
  Phạm Ngọc Hường Phó Giám đốc phụ trách  02693.533838 0905.117.420
  Nguyễn Minh Lại Phó giám đốc
 


13 Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa Văn phòng   059 3682 125
Fax: 059 3682 125
 
  Phan Đình Đông Giám đốc  02693.682.125 0169 314 06 32
  Lâm Quang Duy Phó Giám đốc  02693.682.125 0914 141 962
  Nay Chi Lê  Phó Giám đốc 02693.682.125
14 Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Văn phòng   02693.758011
Fax: 0593758011
 
  Mai Minh Hiền Giám đốc 02693.600408 0914033097
  Phạm Thế Cường Phó Giám đốc 02693.600408
15 Bệnh viện Tâm thần kinh Văn phòng   02693.00012
Fax: 02693.720877
 
  Võ Đình Hiệp Giám đốc 02693.600 016 0914093518
  Nguyễn Huy Dương Phó Giám đốc 02693.500 369 0913426627
16
   
 


17 Bệnh viện ĐHYD-HAGL Văn phòng   059.2222517
Fax: 059.3760087
 
  Măng Đung Giám đốc 059.2222517-208 01662007777
  Đỗ Đình Công Phó Giám đốc 059.2222517-520 0903754943
  Trần Hợp Phó Giám đốc 059.2222517-219 0914177512
 


18 Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Văn phòng    02693. 827 349
Fax: 02693. 827 349
 
  Nguyễn Văn Đang Chi cục trưởng  0593 501 477 0916 422 579
  Đỗ Tấn Thạnh Phó Chi cục trưởng   0968.714.714
19 Chi cục DS-KHHGĐ Văn phòng   02693.871708
Fax: 02693. 874612
 
  Lê Ngọc Lân Chi cục trưởng   0975627279
  Vương Nhật Phó Chi cục trưởng   0914.020.958
20 Trường Trung cấp Y tế tỉnh Văn phòng   02693.756088
Fax: 0593756086
 0914.039.035

Võ Gia Bắc Phó Hiệu trưởng
 0914.039.035
21 TTYT TP.Pleiku Văn phòng   0593 824409
Fax: 0593 887033
 
  Nguyễn Tự Tín Giám đốc   0914031737
  Đặng Phước Toàn Phó Giám đốc   0914096058
22 TTYT Huyện Chư păh Văn phòng   0593893464
Fax: 0593893464
 
  Nguyễn Trà Giám đốc   0988411879
  Đinh Nhật Giao Phó Giám đốc   0964975915
 
 
23 TTYT Huyện Ia Grai Văn phòng   0593 504159
Fax: 0593 844844
 
  Ngân Văn Thư Phó Giám đốc phụ trách   0985654570
 
 
24 TTYT Huyện Đức Cơ Văn phòng   02693.846125  
  Trần Quang Chỉ Giám đốc   0983421364
  Nguyễn Văn Trang Phó Giám đốc   0971150866
  Rơ Mah Thương Phó Giám đốc   0914577210
 

 
25 TTYT Huyện Chư Sê Văn phòng   02693.851119
Fax: 02693.886258
 
  Trương Minh Cẩn Giám đốc 02693.516799 0986958685
  Tạ Văn Nghĩa Phó giám đốc 02693.516599 0914352269
  Nguyễn Đức Bảy Phó giám đốc 02693.516199 0987290637
 

02693.516499
26 TTYT Huyện Krông Pa Văn phòng   02693.853.121
Fax: 02693.853.353
 
  Đinh Viết Bửu Giám đốc   091.415.1052
  Trương Thanh Liêm P. Giám đốc   097.904.2286
  Siu Thanh P. Giám đốc 02693.607.807 098.220.7452
27 TTYT Huyện Mang Yang Văn phòng   02693.839.419
02693.839.319
Fax :02693.839.419
 
  Bùi Văn Sơn Giám đốc   0935.753.779
 
Đồng Văn Chín
Phó Giám đốc   0905.532.278
  Trần Bá Thanh Phó Giám đốc   0915.224.814
 
 
28 TTYT Huyện Đăk Đoa Văn phòng   059 3831 184  
  Nguyễn Văn Chính Giám đốc 0593 831 184 0596 286 558
  Phan Ngọc Danh Phó Giám đốc 0593 831 184  '0983831421
  Vũ Chí Hùng Phó Giám đốc 0593 831 184 0168 8454 289 
29 TTYT Huyện Kông Chro Văn phòng   0593835341
Fax: 059.3835.577
 
  Phan Văn Chơi Giám đốc 0593835341 985,846,669
30 TTYT Huyện K'Bang Văn phòng   0593.834888
Fax: 0593.834888
 
  Vũ Trung Hiếu Giám đốc 0593.834720 0905219509
  Đậu Đăng Khoa Phó giám đốc 0593.834888 0905267248
  Nguyễn Hùng Phó giám đốc 0593.834888 0935029815
31 TTYT Huyện Chư Prông Văn phòng   0593 889150
Fax: 0593 889150
 
   Nguyễn Văn Hữu Giám đốc  
  Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó giám đốc   01674967077
  Lê Văn Kỳ Phó giám đốc   0946064717
 
 
32 TTYT Huyện Đăk Pơ Văn phòng   0593 738394
Fax: 0593 837244
 
  Nguyễn Đức Việt Giám đốc   0905297707
  Hà Ngọc Hải Phó giám đốc   0914097835
  Lê Hữu Nam Phó giám đốc   0905297900
33 TTYT Huyện Ia Pa Văn phòng   059 3655 311
Fax: 059 3655 311
 
  Huỳnh Ngọc Thiên Giám đốc 02693.655 625 0903 579 309
0966 271 717
  Nay Nuar Phó giám đốc 02693.655 336 0166 469 0475
 


34 TTYT Huyện Phú Thiện Văn phòng   0593 882595  
  Phạm Chí Quang Giám đốc   0913452756
  Rơ com H'Juyen Phó giám đốc   0935000700
35
   
 
 
 
 
36 TTYT huyện Chư Pưh Văn phòng   0593 850039  
  Phan Văn Hưng Phó Giám đốc phụ trách   0914268376
  Rmah Ban Phó Giám đốc   0972820747
 
 
37
   
 


 


 

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học