Gới thiệu Sở y tế

Hộp thư công vụ các đơn vị

Hộp thư công vụ các đơn vị thuộc Sở y tế 

Lãnh đạo Sở Y tế 
 
STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
Lãnh đạo Sở Y tế
1 Mai Xuân Hải Giám đốc Sở haimx.syt@gialai.gov.vn
2 Trần Duy Linh P.Giám đốc Sở linhtd.syt@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Đình Tuấn P.Giám đốc Sở tuannd.syt@gialai.gov.vn
4 Đinh Hà Nam P.Giám đốc Sở namdh.syt@gialai.gov.vn
 
STT Tên phòng/ban, đơn vị Địa chỉ thư điện tử
1 Phòng Nghiệp vụ Y nvy.syt@gialai.gov.vn
2 Phòng Nghiệp vụ Dược nvd.syt@gialai.gov.vn
3 Phòng Kế hoạch Tài chính khtc.syt@gialai.gov.vn
4 Phòng Tổ chức Cán bộ tccb.syt@gialai.gov.vn
5 Phòng Thanh tra tt.syt@gialai.gov.vn
6 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh CDC cdc@gialai.gov.vn
7 Chi cục ATVSTP atvstp.syt@gialai.gov.vn
8 Chi cục DS-KHHGĐ dskhhgd@gialai.gov.vn
9 Trung tâm Giám định Y khoa ttgdyk@gialai.gov.vn
10 Trung tâm Giám định Pháp Y ttgdpy@gialai.gov.vn
11 Trường THYT thyt@gialai.gov.vn
12 Trung tâm Kiểm nghiệm ttkn@gialai.gov.vn
13 Bệnh viện 331 bv331@gialai.gov.vn
14 Bệnh viện Lao & Bệnh phổi bvlp@gialai.gov.vn
Bệnh viện Đa khoa tỉnh bvdktinh@gialai.gov.vn
16 Bệnh viện YDCT-PHCN bvydct@gialai.gov.vn
17 Bệnh viện Tâm thần kinh bvttk@gialai.gov.vn
18 TTYT TX.AyunPa ttyt.ayunpa@gialai.gov.vn
19 TTYT huyện Chư Pưh ttyt.chupuh@gialai.gov.vn
20 TTYT TX.An Khê
ttyt.ankhe@gialai.gov.vn
21 TTYT Huyện Phú Thiện ttyt.phuthien@gialai.gov.vn
22 TTYT Huyện Ia Pa ttyt.iapa@gialai.gov.vn
23 TTYT Huyện Đăk Pơ ttyt.dakpo@gialai.gov.vn
24 TTYT Huyện Chư Prông ttyt.chuprong@gialai.gov.vn
25 TTYT TP.Pleiku ttyt.pleiku@gialai.gov.vn
26 TTYT Huyện Chư păh ttyt.chupah@gialai.gov.vn
27 TTYT Huyện Ia Grai ttyt.iagrai@gialai.gov.vn
28 TTYT Huyện Đức Cơ ttyt.ducco@gialai.gov.vn
29 TTYT Huyện Chư Sê ttyt.chuse@gialai.gov.vn
30 TTYT Huyện Krông Pa ttyt.krongpa@gialai.gov.vn
31 TTYT Huyện Mang Yang ttyt.mangyang@gialai.gov.vn
32 TTYT Huyện Đăk Đoa ttyt.dakdoa@gialai.gov.vn
33 TTYT Huyện Kông Chro ttyt.kongchro@gialai.gov.vn
34 TTYT Huyện K'Bang ttyt.kbang@gialai.gov.vn

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học