Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Tìm kiếm dịch vụ công
Chọn điều kiện tìm kiếm hoặc nhập tên thủ tục cần tìm Khi bạn chọn điều kiện tìm kiếm hệ thống sẽ tự động lọc theo điều kiện chọn
 
 

Tổng số TTHC: 59

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ DƯỢC Sở Y Tế
2 Thủ tục xét duyệt dự trù mua thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ DƯỢC Sở Y Tế
3 Thủ tục cho phép cá nhân, đoàn trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO Sở Y Tế
4 Thủ tục đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Sở Y Tế
5 Thủ tục quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch. LĨNH VỰC DƯỢC, MỸ PHẨM Sở Y Tế
6 Thủ tục đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn ''Thực hành tốt nhà thuốc“ (GPP). LĨNH VỰC DƯỢC, MỸ PHẨM Sở Y Tế
7 Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm LĨNH VỰC DƯỢC, MỸ PHẨM Sở Y Tế
8 Thủ tục hành chính cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại việt nam LĨNH VỰC DƯỢC, MỸ PHẨM Sở Y Tế
9 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y, PHÁP Y TÂM THẦN Sở Y Tế
10 Thủ tục đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y, PHÁP Y TÂM THẦN Sở Y Tế
11 Thủ tục Xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
12 Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/03/2013 của Bộ Y tế LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
13 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
14 Thủ tục Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
15 Thủ tục cấp giấy Xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thông thường sản xuất trong nước của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
16 Thủ tục cấp giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
17 Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
18 Thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA Sở Y Tế
19 Thủ tục giám định khiếu nại của người tham gia BHXH bắt buộc LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA Sở Y Tế
20 Thủ tục giám định tổng hợp đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA Sở Y Tế