Chi tiết thủ tục hành chính

Thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

Lĩnh vực:
LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA
Thẩm quyền giải quyết:
Sở Y Tế
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại  Phòng Hành chính trung tâm Giám định Y khoa Gia Lai ( 65 Phan Đình Phùng - Pleiku - Gia Lai).

Bước 2: Công chức Trung tâm kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

            - Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ; và chuyển hồ sơ đến bộ phận, người có thẩm quyền giải quyết.

            - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả và đóng lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

   *  Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng  từ 7h-11h, chiều từ 13h-các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 (chiều) và thứ 6  (trừ sáng thứ 4 hàng tuần Trung tâm tổ chức Khám chế độ, ngày thứ 5 Trung tâm họp Hội đồng và ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở trung tâm Giám định Y khoa Gia Lai
Thành phần hồ sơ:
Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) được giám định mức suy giảm khả năng lao động như các trường hợp khám giám định thực hiện chế độ hưu trí (Khoản 3, Điều 5 của Thông tư07/2010/TT-BYT ) nếu có, hồ sơ gồm:
1. Giấy đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư 07/2010/TT-BYT);
2.Giấy giới thiệu của cơ quan BHXH cấp tỉnh (theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 07/2010/TT-BYT);
3.Biên bản Giám định Y khoa lần đầu;
4.Các giấy tờ điều trị hợp lệ.
Số lượng hồ sơ:
01 bộ
Thời hạn giải quyết:
- Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa cấp có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.   - Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Giấy đề nghị giám định;

2.Giấy giới thiệu của cơ quan BHXH cấp tỉnh;
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

- Sau khi bác sỹ thụ lý hồ sơ sẽ căn cứ vào tình trạng bệnh tật được khai trong đơn đề nghị của người lao động tiến hành giới thiệu người lao động đi khám chuyên khoa bởi các Giám định viên của Hội đồng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

-Thực hiện chế độ Hội chẩn trước khi ra họp Hội đồng.
- Bắt buộc phải có mặt tại buổi họp Hội đồng theo giấy mời của Hội đồng.
Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hồ sơ giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí giám định y khoa.
Lệ phí:

1.Phí Khám lâm sàng phục vụ GĐYK:

- Trường hợp khám giám định thông thường: 1.150.000 đ

- Trường hợp khám giám định phúc quyết:   1.368.000 đ

- Trường hợp khám giám định đặc biệt:    1.513.000 đ

2. Phí khám chuyên khoa thường gặp trong GĐYK:

a) Xquang:  165.000 đ ( Mục 2.5 Chụp phim Xquang – Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC)

b) Siêu âm : 250.000 đ ( Mục 2.3 Siêu âm 3D, 4D – Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC)

c) Điện tim: 135.000 đ ( Mục 2.4 Ghi điện tâm đồ - Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC)

d) xét nghiệm nước tiểu : 135.000 đ( Mục 2.11 các xét nghiệm thường quy: Bao gồm các xét nghiệm cơ bản, thông thường như: công thức máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản ( Glucose, Ure, Creatinin, Axit uric), nuớc tiểu 10 thông số - Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC)

đ) Xét nghiệm máu gan, máu đường :   153.000 đ( mục 2.12 các xét nghiệm khác: bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt như: protein, Albumin, Globulin, Cholesterol tòan phần, Triglycerit, HbA1C, SGOT, SGPT, HbsAG, HIV ( test nhanh) – Biểu phí Giám định Y khoa ban hành kèm theo Thông tư 93/2012/TT-BTC)
e) Xét nghiệm Glucoza, HbA1C : 288.000 đ

g) Nội soi: 129.000 đ ( Số 23 – mục C2 các thủ thuật, tiểu thủ thuât, nội soi – phần C Mức giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm – Nằm trong danh mục dịch vụ khám. Chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai)
h) Chụp KUB : 346.000 đ ( số 20 – mục C1,2,6 Một số kỹ thuật chụp Xquang khác – Phần C mức giá dịch vụ và kỹ thuật - Nằm trong danh mục dịch vụ khám. Chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai)

i) Chụp đại tràng : 145.000 đ ( số 24 – Mục C1,2,6 Một số kỹ thuật chụp Xquang khác – Phần C mức giá dịch vụ và kỹ thuật - Nằm trong danh mục dịch vụ khám. Chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai)
* Lưu ý: Trường hợp có chỉ định làm từ bốn chỉ số sinh hóa đặc biệt trở lên thì mức thu tiền từ chỉ số thứ tư này được thu của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố TW, trong cùng một tỉnh, thành phố với cơ sở GĐYK.
Kết quả thực hiện:
Biên bản giám định
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học