Chi tiết thủ tục hành chính

Thủ tục cấp giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy

Lĩnh vực:
LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
Thẩm quyền giải quyết:
Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ( 63 Phan Đình Phùng - Pleiku - Gia Lai).

Bước 2: Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

            - Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ; và chuyển hồ sơ đến bộ phận, người có thẩm quyền giải quyết.

            - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

      *  Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:sáng từ 7h30-11h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Thành phần hồ sơ:

1. Hồ sơ pháp lý chung, được lập thành 01 quyển, bao gồm:

a) Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

b) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

c) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).

2. Hồ sơ công bố hợp quy được lập thành 02 quyển, bao gồm:

2.1. Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ gồm:

a) Bản công bố hợp quy được quy định tại Mẫu số 02;

b) Bản thông tin chi tiết sản phẩm, được quy định tại Mẫu số 03a hoặc Mẫu số 03c (có đóng dấu giáp lai của bên thứ ba);

c) Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);

2.2. Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất), hồ sơ gồm:

a) Bản công bố hợp quy được quy định tại Mẫu số 02;

b) Bản thông tin chi tiết về sản phẩm, được quy định tại Mẫu số 03a hoặc Mẫu số 03c;

c) Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, do các đối tượng sau cấp: Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); hoặc Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự);

d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại Mẫu số 04 (bản xác nhận của bên thứ nhất);

đ) Kế hoạch giám sát định kỳ (bản xác nhận của bên thứ nhất);

e) Báo cáo đánh giá hợp quy (bản xác nhận của bên thứ nhất);

Số lượng hồ sơ:
01 bộ
Thời hạn giải quyết:
Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

2. Bản thông tin chi tiết sản phẩm;

3. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đối với dụng cụ,vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm;

4. Kế hoạch kiểm soát chất lượng .
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Áp dụng đối với các sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật: sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
Căn cứ pháp lý:

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Lệ phí:
Không
Kết quả thực hiện:
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy.

Tệp đính kèm:   (VI-2)Thủ tục cấp giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy.doc
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học