Chi tiết thủ tục hành chính

Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Lĩnh vực:
LĨNH VỰC DƯỢC, MỸ PHẨM
Thẩm quyền giải quyết:
Sở Y Tế
Trình tự thực hiện:

Bước1: Chuẩn bị đầy đ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (09 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai).

Bước 3: Công chức (CC) tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đầy đ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ và chuyển hồ sơ đến bộ phận, người có thẩm quyền giải quyết.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ so với qui định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h00 – 11h00; chiều từ 13h00 – 17h00 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật ).
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Sở Y tế.
Thành phần hồ sơ:

- Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (Phụ lục số 10-MP);

- Bản sao Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp (có đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo (có đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo);

- Thư uỷ quyền của tổ chức, cá nhân công bố mỹ phẩm cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm không phải là tổ chức, cá nhân đã công bố sản phẩm mỹ phẩm);

- Tài liệu thuyết minh cho các tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo, nội dung trình bày tại hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm nằm ngoài nội dung đã nêu trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

- 02 kịch bản quảng cáo (kịch bản phải mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc dự định sẽ quảng cáo) hoặc 02 mẫu quảng cáo dự định sẽ phát hành (áp dụng đối với hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm) hoặc tài liệu dự định trưng bày, phát hành tại hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (áp dụng đối với hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm). Hồ sơ phải có dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.

Số lượng hồ sơ:
01 bộ
Thời hạn giải quyết:

10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Theo mẫu Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm: Phụ lục 10-MP.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không
Căn cứ pháp lý:

 - Thông tư số 06/2011/TT – BYT ngày 25/01/2011 về việc Qui định quản lý mỹ phẩm

- Thông tư 03/2013/TT-BTC của bộ tài chính ngày 08/01/2013 Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện: thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y, cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

Lệ phí:
Thẩm định nội dung đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm: 1.800.000 VNĐ  
Kết quả thực hiện:
Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm: Phụ lục 11-MP

Tệp đính kèm:   Phulucso10.docx
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học