Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Hoạt động của Lãnh đạo Sở

BIỂU DƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU SINH CON MỘT BỀ THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

13/12/2018 16:46

Ngày 13/12/2018, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị “Biểu dương các gia đình tiêu biểu sinh con một bề là gái thực hiện tốt chính sách dân số - Kế hoạch hóa gia đình” năm 2018. Tham dự Hội nghị cóLãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Hội Phụ nữ tỉnh, Chi cục Dân số - KHHGĐ; Lãnh đạoTrung tâm Y tế,...

Xem tiếp
Loading

Video thành lập Khoa tim mạch tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai Đài THGL