Tập huấn triển khai hiệu quả 83 tiêu chí chất lượng tại bệnh viện

Ngày đăng: 20/06, 15:25

Trong hai ngày từ 14 – 15/6/2016, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn “Triển khai hiệu quả 83 tiêu chí chất lượng Bệnh viện” cho các học viên là Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Quản lý chất lượng Bệnh viện trên địa bàn tỉnh.
 

Tại lớp tập huấn các học viên được ngheThs.BS Phan Ngọc Linh truyền đạt một số nội dung như: Triển khai hiệu quả 83 tiêu chí chất lượng Bệnh viện của Bộ Y tế; các khái niệm căn bản về hoạt động giám sát đánh giá chất lượng; Xây dựng hệ thống giám sát; Những khó khăn của các bên khi tham gia triển khai đánh giá 83 tiêu chí; các bước triển khai hiệu quả 83 tiêu chí ở Bệnh viện; hướng dẫn củng cố kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm để triển khai, tính cần thiết và lợi ích của việc chuẩn hóa tất cả các hoạt động Bệnh viện theo quy trình chuẩn, biểu mẫu xây dựng quy trình chuẩn… Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động triển khai hiệu quả 83 tiêu chí.

                Lớp tập huấn giúp cho các học viên xác định được những vấn đề về chất lượngBệnh viện, qua đó hỗ trợ Bệnh viện xác định mình đang ở mức chất lượng nào để tiến hành các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng hướng tới sự hài lòng của người bệnh; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế…

Phương Nga – Trung tâm TT GDSK

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học