Ngành y tế triển khai hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Ngày đăng: 20/07, 16:02

Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết ngày càng tăng, Sở Y tế Gia Lai đã có Công văn khẩn số 907/SYT-NVY ngày 07 tháng 7 năm 2016 về việc triển khai công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và Quyết định số 696/QĐ-SYT ngày 11 tháng 7 năm 2016 về việc thành lập các Đội công tác cơ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, gồm có Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh và Trung tâm Phòng chống Sốt rét – Kí sinh trùng – Côn trùng tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh như:
Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng để phối hợp trong các hoạt động phòng chống bệnh; Tuyên truyền, giáo dục người dân nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue.
Phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại địa phương đơn vị quản lý.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh tại các địa phương đã và đang xãy ra bệnh sốt xuất huyết và có nguy cơ bùng phát dịch, tham mưu Sở Y tế chỉ đạo tập trung nguồn lực, xử lý sớm, khống chế kịp thời, không để bệnh bùng phát, lây lan ra diện rộng và kéo dài.
Xác định các điểm có yếu tố nguy cơ cao, các điểm hay xãy ra dịch trước đây, tiến hành điều tra các chỉ số véc tơ truyền bệnh, đánh giá, phân tích, đồng thời tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ bùng phát bệnhsốt xuất huyết, tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường, tổ chức diệt lăng quăng/bọ gậy, thu gom phế thải nhằm làm giảm nơi sinh sản của véc tơ truyền bệnh.
Hàng ngày, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh báo cáo công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh về Sở Y tế./.

Phương Nga – Thu Loan (Trung tâm TT–GDSK)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học