TỔ CHỨC XÉT TUYỂN BÁC SỸ NĂM 2016

Ngày đăng: 03/01, 15:47

 

          Vừa qua, Sở Y tế tỉnh Gia lai tổ chức Lễ khai mạc xét tuyển bác sỹ năm 2016. Dự Lễ khai mạc kỳ xét tuyển có Chủ tịch Hội đồng xét tuyển, các thành viên trong Hội đồng xét tuyển, đại diện Sở Nội vụ và 57 thí sinh dự thi.

 

          Theo chỉ tiêu cần tuyển dụng  bác sỹ năm 2016 của tỉnh Gia lai là 203 chỉ tiêu. Tuy nhiên đợt tuyển dụng lần này có 57 bác sỹ nộp hồ sơ tuyển dụng vào các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Mặc dù vẫn còn thiếu so với nhu cầu tuyển dụng, nhưng so với các năm trước thì năm nay số lượng bác sỹ dự tuyển về Gia Lai đông hơn các năm trước. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng nhằm cải thiện tình hình thiếu bác sỹ hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học