Tham dự họp triển khai công tác tiếp nhận, khám thu dung và điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi vào lúc 14h00 ngày 12/5/2017.

Ngày đăng: 10/05, 14:34

 

File đính kèm

    36.signed.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học