Thông báo số: 130/TB-SYT ngày 15/5/2017 Về việc kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại cuộc họp triển khai công tác tiếp nhận, khám thu dung và điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng: 15/05, 09:31

 

File đính kèm

    130.signed.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học