Dự thảo Báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2017 vào ngày 20/7/2017 tại Pleiku Place.

Ngày đăng: 18/07, 15:03

 

File đính kèm

    Dự thảo báo cáo 6 tháng 2017_SYT.doc
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học