RÚT SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ THU HỒI THUỐC

Ngày đăng: 01/11, 14:41

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-QLD ngày 21/9/2017 của Cục Quản lý Dược Việt Nam - Bộ Y tế về việc rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất phối hợp Trypsin và Bromelain, thuốc chứa hoạt chất phối hợp Domperidon và chất ức chế bơm proton đang lưu hành tại Việt Nam; Quyết định 442/QĐ-QLD, ngày 6/10/2017 của Cục Quản lý Dược Việt Nam- Bộ Y tế về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký  lưu hành tại Việt Nam.

 Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 1191/SYT-NVD và Công văn số 1192/SYT-NVD ngày 16/10/2017 thông báo các cơ sở khám chữa bệnh; Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; Các doanh nghiệp bán thuốc trên địa bàn  tỉnh; Các nhà thuốc trong toàn tỉnh khẩn trương kiểm tra và thu hồi các thuốc không còn lưu hành trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo đúng quy định như sau:

1. Rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi trong toàn tỉnh toàn bộ các thuốc có tên trong dnh mục các thuốc rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam ban hành kềm theo Quyết định số 416/QĐ-QLD ngày 21/9/2017 của Cục Quản lý Dược.

2. Các cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc khẩn trương kiểm tra và thu hồi các thuốc nêu trên (nếu có), đảm bảo không còn lưu hành trên phạm vi toàn tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế theo đúng quy định.

3. Các Doanh nghiệp bán buôn thuốc trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm so gửi Công văn này cho các hệ thống bán lẻ trực thuộc doanh nghiệp biết để thực hiện; Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố sao gửi đến các nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân trên địa bàn quản lý, đồng thời thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.

Danh mục các thuốc bị rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam:

1. Beecerazon Inj hoạt chất Ceftriaxon 1g; Dạng bào chế bột pha tiêm; Số đăng ký VN-19489-15.

2. Emileva Inj hoạt chất Cefoperazone 500mg, Sulbactam 500mg; Dạng bào chế bột pha tiêm; Số đăng ký VN-18919-15

3. Beeceftron Inj hoạt chất Ceftriaxon 2g; Dạnh bào chế bột pha tiêm; Số đăng ký VN-18607-15

4. Perikacin hoạt chất Ceftazidime 1g; Dạng bào chế bột pha tiêm; Số đăng ký VN-18733-15

5. Samik Amikacin hoạt chất Amikacin 500mg; Dạng bào chế thuốc tiêm; Số đăng ký VN-17999-14

6. Hepa-World hoạt chất Cao Cardus marianus 100mg, Thiamin HCL 4mg, Riboflavin 4mg, Pyridoxine HCL 4mg, Nicotinamid 12mg, Calcium pantothenate 8mg, Cyanocobanlamin 0,1% 1,2mg; Dạng bào chế viên nang mềm; Số đăng ký VN-17498-13.

                                                          T.Chung – TT TT&GDSK

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học