Thông báo số: 39/TB-SYT Về việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành nghề Dược đối với cơ sở bán lẻ.

Ngày đăng: 13/03, 08:37

 

File đính kèm

    39.signed.pdf
    THONG BAO NHAN HO SO GPP_2018.rar
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học