Kế hoạch Toàn cầu Phòng chống Lao

Ngày đăng: 20/09, 08:52

Cuộc họp tham vấn cấp khu vực lần thứ 2 tại Bangkok – sáng tạo trong việc huy động sự tham gia của cộng đồng và khu vực tư nhân để đạt được chỉ tiêu 90-(90)-90.

30.07.2014 ke hoach lao toan cau.jpg


Toàn cảnh đại biểu dự cuộc họp tham vấn cấp khu vực về Kế hoạch Toàn cầu Phòng chống Lao 2016-2020

Ngày 24/6/2015 – Bangkok, Thái Lan - Cuộc họp tham vấn cấp khu vực lần thứ 2 trong số 4 cuộc họp tham vấn cấp khu vực về Kế hoạch Toàn cầu Phòng chống Lao 2016-2020 thêm một lần nữa đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy về cách thức tiến hành cuộc chiến chống lại bệnh lao tại các quốc gia, trong đó sự tham gia của khu vực tư nhân, nhu cầu do cộng đồng đề xuất và cải tiến trong cung cấp dịch vụ là các yếu tố quan trọng nổi bật.

Các cuộc họp tham vấn cấp khu vực được tổ chức bên cạnh các Diễn đàn đối tác của Quỹ Toàn cầu, nhằm tạo sự hiệp đồng và tác động giao thoa hỗ trợ giữa Chiến lược của Quỹ Toàn cầu giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch Toàn cầu Phòng chống lao giai đoạn 2016-2020. Đây cũng là cơ hội thu hút sự tham gia đông đảo và đa dạng hơn của các đối tác nhằm thu được sự tham khảo ý kiến rộng rãi.

Kế hoạch Toàn cầu hiện tại cụ thể hoá mô hình đầu tư và các công cụ vận động cho giai đoạn năm năm đầu tiên của Chiến lược Thanh toán Bệnh Lao của Tổ chức Y tế Thế giới đến năm 2035.

Các đại biểu tham dự cuộc tham vấn đã thảo luận sự cần thiết phải thay đổi cách thức hoạt động nếu thật sự mong muốn thanh toán được bệnh lao - bằng cách áp dụng những tư duy mới, cải tiến mới, cách tiếp cận mới và đảm bảo rằng mọi can thiệp đều dựa trên cách tiếp cận lấy bệnh nhân làm trung tâm.

Để hỗ trợ các quốc gia biến Chiến lược Thanh toán Bệnh Lao của Tổ chức Y tế Thế giới thành kế hoạch hành động cụ thể cho giai đoạn 2016-2020, kế hoạch Toàn cầu giai đoạn 2016-2020 đã đưa ra các gói đầu tư khác nhau tuỳ theo điều kiện của các quốc gia, tính toán các chi phí liên quan và gợi ý các cách tiếp cận cho các nỗ lực phòng chống lao trong tương lai bao gồm sự tham gia có ý nghĩa của khu vực tư nhân. Kế hoạch này cũng xem xét các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển về lao, chu trình nghiên cứu và nhu cầu kinh phí để đẩy nhanh quy trình phát triển và triển khai các công cụ mới. Các yếu tố cộng đồng, nhóm dân cư chính yếu và người bị tác động bởi bệnh lao đều được tính đến và được đặt ở vị trí trung tâm trong tư duy về phòng chống lao.

Kế hoạch được phát triển từ Tuyên bố của Bộ trưởng Y tế các nước BRICS tháng 12/2014 (gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi). Tuyên bố này kêu gọi các quốc gia thuộc nhóm BRICS hướng tới ba mục tiêu 90% về phòng chống lao vào năm 2020. Kế hoạch Toàn cầu mở rộng và điều chỉnh các chỉ tiêu này ở cấp độ toàn cầu như sau và được gọi tắt là các chỉ tiêu 90-(90)-90: 1. Phát hiện ít nhất 90% tổng số người có lao trong dân cư cần được điều trị và áp dụng phác đồ điều trị hợp lý cho họ (bằng thuốc chống lao hàng một, hàng hai cũng như điều trị dự phòng); 2. Trong nỗ lực tiếp cận được với 90% tổng số người có lao, cần đặc biệt nỗ lực để tiếp cận được với ít nhất 90% các nhóm dân cư chính - những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất, yếm thế nhất và có nguy cơ cao nhất; và 3. Tỷ lệ điều trị thành công đạt ít nhất 90% thông qua các dịch vụ điều trị có chi phí hợp lý, nâng cao tuân thủ điều trị và hỗ trợ xã hội.

Trong diễn đàn này, các đại biểu đã đưa ra một số khuyến nghị về cách thức điều chỉnh và các việc cần làm để đạt được các mục tiêu 90 này.

Thảo luận về sự tham gia của khu vực tư nhân, các đại biểu đã nhấn mạnh sự cần thiết của các cách tiếp cận về thể chế, cơ chế khuyến khích và tác động đến kinh tế của y tế tư, các mô hình kinh doanh, tiếp thị và nhu cầu khách hàng, song song với việc tăng cường cam kết chính trị trong việc phối hợp với khu vực tư nhân. Một số ý kiến cũng đề cập đến việc không áp dụng mô hình chỉ đạo từ trên (chính phủ) xuống dưới (khu vực tư nhân), mà cần cùng nhau xây dựng một mô hình tôn trọng các đặc điểm hoạt động của khu vực tư nhân. Ngoài ra, vai trò của đơn vị trung gian, nhu cầu điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của địa phương, áp dụng công nghệ và lồng ghép lao với các chương trình y tế khác trong các mô hình phối hợp với khu vực tư nhân cũng được nhấn mạnh, đồng thời với việc chấp nhận thực tế rằng việc khu vực tư nhân tạo ra doanh thu từ các mô hình kinh doanh xã hội sẽ góp phần làm thay đổi dần tư duy của họ.

Các thảo luận về nhóm dân cư chính tập trung vào nhu cầu cần lồng ghép tốt hơn các nhóm dân cư chính trong chương trình lao, cách thức thu thập dữ liệu tốt hơn để làm căn cứ đưa ra các chương trinh can thiệp và cách thức đảm bảo rằng chúng ta đang đổi mới tư duy để cùng phối hợp làm việc, cũng như đặt những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao vào vị trí trung tâm của Kế hoạch Toàn cầu. Đồng thời sự tham gia của những người trẻ tuổi và sinh viên trong một số can thiệp cụ thể cũng được nhấn mạnh.

Các quốc gia cần xây dựng và đổi mới các can thiệp của họ theo hướng sáng tạo phù hợp với hệ thống y tế và tình hình dịch tễ. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng.

Cuộc họp tham vấn cấp khu vực lần thứ hai này diễn ra sau khi có sự phê chuẩn và đồng thuận cao tại cuộc họp tham vấn lần thứ nhất tổ chức vào tháng 5/2015 tại Addis Ababa. Các thảo luận tích cực tại Bangkok đã nhất trí đưa ra các khuyến nghị về việc thông qua bản kế hoạch và sử dụng bản Kế hoạch Toàn cầu này như một công cụ chính trong các hoạt động vận động tiếp theo.

Cuộc họp tham vấn cấp khu vực lần thứ ba sẽ diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23/07/2015 và cuộc họp cuối cũng sẽ được tổ chức tại BuenosAires vào tháng 9/2015.

Liên minh Phòng chống Lao Toàn cầu cũng đang phát động đợt tham vấn trực tuyến rộng rãi cho Kế hoạch Toàn cầu Phòng chống Lao 2016-2020. Tất cả mọi người đều có thể tham gia đợt tham vấn trực tuyến này để cùng nhau chia sẻ thông tin, ý tưởng và kinh nghiệm. Đợt tham vấn này sẽ kéo dài từ 10/06/2015 đến 10/08/2015. Các thành viên được khuyến khích đưa ra các góp ý - dựa trên các câu hỏi gợi ý - về các phần mở đầu và 7 chương chính trong bản Kế hoạch Toàn cầu.

Bản Kế hoạch Toàn cầu sẽ được công bố vào cuối năm nay tại Hội nghị Sức khoẻ Phổi Toàn cầu lần thứ 46 tại Cape Town, Nam Phi.

 

Nguồn: Bệnh viện Phổi Trung ương

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học