Kế hoạch số: 03/KH-BCĐ Về việc tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng "Ngày Thế giới không thuốc là 31/5" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng: 30/05, 13:42

 

File đính kèm

    03.PDF
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học