HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LAO GIAI ĐOẠN 2013-2017

Ngày đăng: 25/08, 16:39

Ngày 23/8/2018, Ban Chỉ đạo chương trình về phòng, chống Lao cấp tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống Lao giai đoạn 2013 - 2017, kế hoạch năm 2018 - 2020 và tầm nhìn 2030. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà - UVBTV tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo; Bs.CKII. Mai Xuân Hải - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; Thành viên Ban Chỉ đạo; Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Gia Lai là tỉnh có tỷ lệ mắc lao đứng thứ 2 trong 05 tỉnh vùng Tây Nguyên. Trong giai đoạn 2013 - 2017, toàn tỉnh phát hiện 3.445 bệnh nhân lao các thể, bình quân mỗi năm Gia Lai phát hiện 689 bệnh nhân lao các thể, trong đó số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới là 1.745 bệnh nhân. Hiện tại, Bệnh viện Lao và bệnh phổi đã triển khai các kỹ thuật điều trị lao kháng thuốc, Tỷ lệ điều trị khỏi cho bệnh nhân AFB (+) đạt 82,2%. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc lao các thể phát hiện được hàng năm còn thấp so với chỉ số ước tính của cả nước, xu hướng phát hiện có chiều hướng giảm nhưng tình hình mắc lao ở người trẻ tuổi có chiều hướng gia tăng, vẫn còn hiện tượng bệnh nhân bỏ liệu trình điều trị, do đó lao kháng thuốc có xu hướng ngày càng gia tăng, phát hiện lao kháng thuốc với tỷ lệ 1,6% lao các thể. Hiện nay, Chương trình phòng, chống Lao ở Việt Nam cũng như ở Gia Lai còn gặp nhiều khó khăn, thách thức: Dịch tể lao cao, lao kháng thuốc, lao/HIV và suy giảm về nguồn lực do viện trợ của các tổ chức Quốc tế ngày càng thu hẹp; Đội ngũ cán bộ tham gia phòng, chống bệnh lao còn thiếu…

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ y tế trong công tác phòng chống bệnh lao trên địa bàn. Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục củng cố mạng lưới phòng, chống lao; Tăng cường phối hợp chặt chẻ với các Ban, Ngành, Đoàn thể về công tác phòng chống lao để đạt mục tiêu, nội dung đề ra. Chú trọng đến công tác tuyền thông, làm tốt công tác chỉ đạo tuyến, tích cực thực hiện Chiến lược phòng, chống bệnh lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, giảm tỷ lệ bỏ điều trị đối với bệnh nhân lao nhằm ngăn chặn nguồn lây trong cộng đồng và tiến tới thanh toán bệnh lao vào năm 2030.

Thu Loan (TT TT&GDSK)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học