TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

Ngày đăng: 23/10, 08:36

Ngày 19/10, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các hoạt động của Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Tham gia tập huấn có trên 300 cán bộ thuộc Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Trạm Y tế, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Triển khai Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020; Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam và tại tỉnh Gia Lai; Giải pháp khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Một số quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; Hướng dẫn tư vấn cung ứng phương tiện tránh thai, xã hội hóa phương tiện tránh thai; Chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên tại cộng đồng…

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cung cấp nhiều kiến thức, nâng cao hiểu biết về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cũng như các giải pháp giảm thiểu thực trạng này, từ đó tìm ra những biện pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ tại địa phương./.

Thu Loan (TT TT&GDSK)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học