HỘI NGHỊ SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA SỞ Y TẾ VÀ HỘI CỰU CHIẾN BINH

Ngày đăng: 05/11, 09:43

Ngày 31/10, Sở Y tế Gia Lai phối hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 717/CTr-SYT-HCCB ngày 18/8/2014. Dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Nay Hứ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Bs. CKII. Mai Xuân Hải - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Y tế; Ds. Trần Duy Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế cùng Lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy; Hội Cựu chiến binh; Trung tâm Giám định Y khoa.

Sau khi ký kết và ban hành Chương trình phối hợp, Lãnh đạo hai cơ quan có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế, Hội Cựu chiến binh các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho Cựu chiến binh về phương pháp chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn thương tích, tư vấn giáo dục sức khỏe; Tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế. Hàng năm thực hiện tốt việc khám sức khỏe, tư vấn điều trị, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, hội viên Hội CCB, hội viên Da cam/Dioxin. Tổ chức khám giám định, phối hợp với các Ngành liên quan giải quyết chế độ chính sách đối với CCB, con CCB bị phơi nhiễm chất độc Da cam/Dioxin…

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Y tế và Thường trực Hội CCB đánh giá cao những thành tích, kết quả Chương trình phối hợp. Trong năm 2019 và những năm tiếp theo cần tập trung làm tốt một số nội dung phối hợp hoạt động: Tuyên truyền, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho CCB về phương pháp chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường phòng ngừa bệnh tật; Rà soát CCB được hưởng chế độ Bảo hiểm Y tế, tạo điều kiện cho CCB lựa chọn đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu theo nguyện vọng. Tuyên truyền nhân rộng trong Hội CCB xây dựng tủ thuốc gia đình “Tủ thuốc xanh”, trồng cây thuốc nan, vận dụng kiến thức điều trị Đông - Tây y kết hợp.

TL (TT TT&GDSK)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học