HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH BẾP ĂN TẬP THỂ TRƯỜNG HỌC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày đăng: 15/11, 13:57

Ngày 13/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai mô hình Bếp ăn tập thể Trường học đảm bảo an toàn thực phẩm và mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018 cho gần 150 cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp phục vụ chế biến tại Bếp ăn tập thể Trường học; Chủ các Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các chuyên viên của Chi cục ATVSTP tỉnh đã truyền đạt một số kiến thức về công tác đảm bảo ATVSTP tại các bếp ăn tập thể; giới thiệu các tiêu chí của mô hình điểm bếp ăn tập thể như: điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước, điều kiện con người. Quy định chung về ATTP đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; Các mối nguy ô nhiễm thực phẩm; Phương pháp bảo đảm ATTP tại cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; Thực hành tốt trong việc đảm bảo ATTP và các văn bản liên quan khác…

Hội nghị cũng đã nghe đại diện các trường, chủ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai công tác đảm bảo ATTP. Kết thúc Hội nghị, các đại biểu nắm vững những nội dung và các quy định về ATTP để triển khai, áp dụng. Đồng thời nâng cao trách nhiệm, kiến thức, thái độ, thực hành và quy trình thủ tục công nhận bếp ăn tập thể về đảm bảo ATTP đối với trường học, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm, góp phần đảm bảo ATVSTP, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

TL (TT TT - GDSK)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học