VAI TRÒ CỦA Y TẾ CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

Ngày đăng: 08/11, 19:53

T

heo thống kê của Bộ Y tế, hiện cả nước có hơn 11.000 Trạm Y tế xã, phường với hàng trăm nghìn cán bộ đang công tác. Không ai khác, những cán bộ y tế cơ sở, y tế thôn bảnnày là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất. Chính vì thế, nhiều năm qua, những cán bộ y tế cơ sở này đã đóng góp đắc lực vào công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến người dân những tác hại của thuốc lá và thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá một cách hiệu quả.

Xã Đăk Trôi huyện Mang Yang là nơi tập trung đông dân cư, tỷ lệ người dân sử dụng thuốc lá cao, mỗi ngày, Trạm Y tế có nhiều bệnh nhân tới thăm khám và điều trị. Để triển khai hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn, Trạm đã tham mưu UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trở thành tấm gương không hút thuốc lá, xây dựng môi trường không thuốc lá theo quy định của pháp luật, đồng thời tư vấn, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Bên cạnh đó,Trạm còn triển khai nhiều biện pháp: Treo biển cấm hút thuốc, áp phích, tài liệu truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá tại hành lang, phòng làm việc. Đến nay, 100% nhân viên y tế thực hiện không hút thuốc lá tại Trạm. Tại cộng đồng, cán bộ y tế và đội ngũ Y tế thôn bản phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá tới sức khoẻ, khuyến khích cộng đồng tham gia phòng, chống tác hại thuốc lá, tích cực tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ thuốc lá; đưa ra giải pháp hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của thuốc lá.

Trưởng Trạm Trương Thị Ngọc cho biết:Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá được đơn vị xác định từ việc nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin tuyên truyền, vận động cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia phong trào phòng, chống tác hại của thuốc lá. Để thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc, Trạm sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đạt được. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động truyền thông lồng ghépvào các buổi họp thôn, làng về tác hại thuốc lá. Phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá, phổ biến các nội dung quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ việc thực hiện hiện các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn xã.

Là những người thầy thuốc, thực hiện nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nên cán bộ y tế là những người hiểu biết rõ nhất tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Họ chính là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong công tác, phòng chống tác hại thuốc lá.

Thu Loan (TT TT& GDSK)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học