HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC DÂN VẬN

Ngày đăng: 10/12, 08:29

Ngày 07/12/2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Y tế và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2018, ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Lạc - Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Bs. CKI Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế; Đ/c Nguyễn Văn Cư - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai; đại diện các phòng chuyên môn Ban Dân vận; Lãnh đạo và viên chức theo dõi chương trình phối hợp Trung tâm Y tế TP. Pleiku, Chư Păh, Ia Grai và Đăk Đoa. 
 

Năm 2018, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, các quy định của ngành đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Y tế và Ngân hàng Nhà nước tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực y tế; phối hợp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận; Phối hợp xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế và triển khai các mục tiêu “Hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng tỷ lệ hài lòng của người bệnh. Triển khai tốt các nội dung hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh trong khám chữa bệnh. Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai Khoa Ung bướu và Tim mạch theo Đề án bệnh viện vệ tinh; đồng thời bổ sung nhiều trang thiết bị kỹ thuật cao giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Thông tuyến khám chữa bệnh BHYT tại tuyến huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được tiếp cận với dịch vụ y tế dễ dàng hơn tạo niềm tin đối với người dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lạc - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa ba ngành; khẳng định ba ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt và triển khai từ cấp tỉnh xuống cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh, công tác dân vận là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, muốn thực hiện hiệu quả cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Y tế liên quan về công tác dân vận, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác dân vận; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo nắm bắt, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

                                                     P. Nga (T4G)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học