2508/QĐ-SYT

Ngày đăng: 15/02, 13:24

V/v đính chính tổng giá trị thuốc trung thầu Gói thầu số 2 và phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu 08 mặt hàng thuốc của Gói thầu số 1 theo kết quả thương thảo của BVĐK tỉnh (BMT) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Gia Lai năm 2017 - 2018.

 

File đính kèm

    2508.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học