Quyết định số: 184/QĐ-SYT ngày 13/3/2019 V/v cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở KBCB trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 13/03, 13:25

 

File đính kèm

    184.signed.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học