Sở Y tế công bố danh sách các cơ sở thông báo đáp ứng GSP đến ngày 28/6/2019

Ngày đăng: 16/07, 13:00

 

File đính kèm

    CẬP NHẬT DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐÁP ỨNG GSP TỚI NGÀY 28-6-2019.xlsx
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học