Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Quản lý nhà nước về y tế
Lựa chọn danh mục tìm kiếm Khi bạn chọn danh mục cần tìm kiếm hệ thống sẽ tự động lọc theo điều kiện chọn
Điều kiện tìm kiếm
Ký hiệu văn bản  
 
 
Danh sách văn bản

Tổng số văn bản:178

STT Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày đăng tải Người ký Tình trạng văn bản
1 Bản tự công bố Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa). 08/01/2019 08/01/2019 Phan Đình Đông
2 02/TTYT Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Trung tâm Y tế cao su Chư Prông) 01/01/2019 01/01/2019 Võ Thành Long
3 78/BV ĐHYD-HAGL Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Công ty Cổ phần Bệnh viện ĐHYD-HAGL). 15/10/2018 15/10/2018 Măng Đung
4 11/BVMCN Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn An toàn sinh học (Bệnh viện Mắt Cao Nguyên). 31/01/2019 31/01/2019 Nguyễn Văn Lành
5 01/CB-TTYT Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Trung tâm Y tế huyện Đăk Pơ). 25/01/2019 25/01/2019 Nguyễn Đức Việt
6 01/BVN-XN.GPB Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai). 10/12/2018 10/12/2018 Lý Minh Thái
7 Bản tự công bố Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Trung tâm Y tế cao su Chư Păh). 29/01/2019 29/01/2019 Phan Hải
8 Bản tự công bố Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Trung tâm Y tế Cao su Mang Yang). 31/01/2019 31/01/2019 Nguyễn Trị
9 19/BVĐK Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. 12/11/2018 12/11/2018 Phạm Ngọc Hường
10 335/BVLP Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. 12/11/2018 12/11/2018 Mai Minh Hiền
11 375/BC-BV Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. 07/11/2018 07/11/2018 Nguyễn Thanh Hùng
12 65/TTYT Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. 15/05/2018 15/05/2018 Trương Minh Cẩn
13 Bản tự công bố Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. 28/12/2018 28/12/2018 Nguyễn Văn Trang
14 Bản tự công bố Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. 26/10/2018 26/10/2018 Phạm Chí Quang
15 09/TB-TTYT Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. 30/11/2018 30/11/2018 Võ Hoài Long
16 57/TB-TTYT Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. 20/12/2018 20/12/2018 Bùi Văn Sơn
17 DS Doanh nghiệp CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNG NGHỀ DƯỢC THEO THÔNG TƯ 10/2013/TT-BYT(Tháng 09/2017) 25/09/2017 25/09/2017 Ds Trần Duy Linh
18 22/VB-CPD Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Gia Lai 25/09/2017 25/09/2017 Võ Đình Hiệp
19 163/AIDS-XN Bảng tự công bố (Cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học) 25/04/2017 25/04/2017 Bá Tường Đăng Phong
20 120/TTYT-IAGRAI Bảng tự công bố (Cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học) 16/04/2017 16/04/2017 Lý Tiến Thành