Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Quản lý nhà nước về y tế
Lựa chọn danh mục tìm kiếm Khi bạn chọn danh mục cần tìm kiếm hệ thống sẽ tự động lọc theo điều kiện chọn
Điều kiện tìm kiếm
Ký hiệu văn bản  
 
 
Danh sách văn bản

Tổng số văn bản:2

STT Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày đăng tải Người ký Tình trạng văn bản
1 163/AIDS-XN Bảng tự công bố (Cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học) 25/04/2017 25/04/2017 Bá Tường Đăng Phong
2 120/TTYT-IAGRAI Bảng tự công bố (Cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học) 16/04/2017 16/04/2017 Lý Tiến Thành