Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Quản lý nhà nước về y tế
Lựa chọn danh mục tìm kiếm Khi bạn chọn danh mục cần tìm kiếm hệ thống sẽ tự động lọc theo điều kiện chọn
Điều kiện tìm kiếm
Ký hiệu văn bản  
 
 
Danh sách văn bản

Tổng số văn bản:95

STT Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày đăng tải Người ký Tình trạng văn bản
1 DS Doanh nghiệp CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNG NGHỀ DƯỢC THEO THÔNG TƯ 10/2013/TT-BYT(Tháng 09/2017) 25/09/2017 25/09/2017 Ds Trần Duy Linh
2 GPHĐ DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 16_3_2017 16/03/2017 16/03/2017 Ds Trần Duy Linh
3 Danh sách cơ sở bán lẻ thuốc DANH SÁCH CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẬP NHẬT NGÀY 06-02-2017 07/02/2017 07/02/2017 Ds Trần Duy Linh
4 CCHN Dược CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNG NGHỀ DƯỢC THEO THÔNG TƯ 10/2013/TT-BYT(Tháng 09/2017) 10/01/2017 10/01/2017 Ds Trần Duy Linh
5 Danh sách cơ sở bán lẻ thuốc Danh sách các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh cập nhật ngày 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 Ds Trần Duy Linh Còn Hiệu Lực
6 CCHN Dược Danh sách cập nhật ngày 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 Ds Trần Duy Linh Còn Hiệu Lực
7 1459/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt X năm 2016 01/12/2016 01/12/2016 Mai Xuân Hải
8 CCHN Dược DANH SÁCH CẬP NHẬT CẤP CCHN DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 2610/2016) 10/11/2016 10/11/2016 Ds Trần Duy Linh Còn Hiệu Lực
9 HND DANH SÁCH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC THEO THÔNG TƯ 10/2013/TT-BYT(Đến ngày 26/09/2016) 26/09/2016 26/09/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
10 HND DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC THEO THÔNG TƯ 10/2013/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ (TÍNH TỚI THỜI ĐIỂM NGÀY 13/7/2016) 17/08/2016 17/08/2016 DS Trần Duy Linh
11 Cơ sở khám chữa bệnh DANH SÁCH CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẬP NHẬT NGÀY 06-02-2017 17/08/2016 17/08/2016 Ds Trần Duy Linh
12 579/SYT-NVD V/v đảm bảo cung ứng vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng dịch vụ 05/05/2016 05/05/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
13 1231/QĐ-BYT V/v đính chính Thông tư số 23/2014/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn 05/04/2016 05/04/2016 Thứ trưởng Lê Quang Cường Còn hiệu lực
14 430/SYT-NVD V/v Bổ sung danh mục thuốc đấu thầu năm 2016 08/04/2016 08/04/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
15 411/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Ađited, SĐK: VD-20404-14 06/04/2016 06/04/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
16 410/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc 06/04/2016 06/04/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
17 409/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Cortifed 06/04/2016 06/04/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
18 339/SYT-NVD V/v cung cấp thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứa Cefotaxim 28/03/2016 28/03/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
19 338/SYT-NVD V/v Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Gerflurfen, SĐK: VN-19026-15 và thuốc Genotin, SĐK: VN-19027-15 28/03/2016 29/03/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
20 336/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành vắc xin Lyssavac N 25/03/2016 25/03/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực