Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Quản lý nhà nước về y tế
Lựa chọn danh mục tìm kiếm Khi bạn chọn danh mục cần tìm kiếm hệ thống sẽ tự động lọc theo điều kiện chọn
Điều kiện tìm kiếm
Ký hiệu văn bản  
 
 
Danh sách văn bản

Tổng số văn bản:178

STT Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày đăng tải Người ký Tình trạng văn bản
21 4617/TLTN Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D (Công ty TNHH Thiết bị vật tư Y tế Thăng Long Tây Nguyên) 28/04/2017 28/04/2017 Nguyễn Tài Tác
22 GPHĐ DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 16_3_2017 16/03/2017 16/03/2017 Ds Trần Duy Linh
23 01 Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D (Công ty TNHH MTV dược - Thiết bị y tế Đức Nhân Gia Lai 13/03/2017 13/03/2017 Trần Văn Toàn
24 01/DPCN Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D (Công ty TNHH MTV dược phẩm cao nguyên) 13/03/2017 13/03/2017 Nguyễn Phúc Linh
25 01-CB/RadoPharm Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D ( Công ty TNHH dược VTYT Rạng Đông PharMa) 07/03/2017 07/03/2017 Vũ Minh Công Còn Hiệu Lực
26 Danh sách cơ sở bán lẻ thuốc DANH SÁCH CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẬP NHẬT NGÀY 06-02-2017 07/02/2017 07/02/2017 Ds Trần Duy Linh
27 CCHN Dược CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNG NGHỀ DƯỢC THEO THÔNG TƯ 10/2013/TT-BYT(Tháng 09/2017) 10/01/2017 10/01/2017 Ds Trần Duy Linh
28 01/XNKYT Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia Lai) 03/01/2017 03/01/2017 Nguyễn Văn Trung Còn Hiệu Lực
29 36/2016/NĐ-CP Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế 15/05/2016 15/05/2016
30 Danh sách cơ sở bán lẻ thuốc Danh sách các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh cập nhật ngày 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 Ds Trần Duy Linh Còn Hiệu Lực
31 CCHN Dược Danh sách cập nhật ngày 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 Ds Trần Duy Linh Còn Hiệu Lực
32 1459/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt X năm 2016 01/12/2016 01/12/2016 Mai Xuân Hải
33 CCHN Dược DANH SÁCH CẬP NHẬT CẤP CCHN DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 2610/2016) 10/11/2016 10/11/2016 Ds Trần Duy Linh Còn Hiệu Lực
34 1286/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 10 năm 2016 31/10/2016 31/10/2016 Giám Đốc Mai Xuân Hải
35 File dữ liệu File dữ liệu nhập để phục vụ tập huấn phần mềm CCHNY và GPHĐ 25/10/2016 25/10/2016 BS Nguyễn Đình Tuấn
36 HND DANH SÁCH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC THEO THÔNG TƯ 10/2013/TT-BYT(Đến ngày 26/09/2016) 26/09/2016 26/09/2016 DS Trần Duy Linh Còn hiệu lực
37 CCHNY V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 9 năm 2016 03/10/2016 03/10/2016 BS.CKII.Mai Xuân Hải Còn hiệu lực
38 CCHNY Về việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 8 năm 2016 03/10/2016 03/10/2016 BS.CKII.Mai Xuân Hải Còn hiệu lực
39 HNY Danh sách các cơ sở đã cấp GPHD hành nghề y từ số giấp phép 385 đến 524 03/10/2016 03/10/2016 BS Nguyễn Đình Tuấn Còn hiệu lực
40 HNY Danh sách các cơ sở đã cấp GPHD hành nghề y từ số giấp phép 01 đến 384 03/10/2016 03/10/2016 BS Nguyễn Đình Tuấn Còn hiệu lực