Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Quản lý nhà nước về y tế
Lựa chọn danh mục tìm kiếm Khi bạn chọn danh mục cần tìm kiếm hệ thống sẽ tự động lọc theo điều kiện chọn
Điều kiện tìm kiếm
Ký hiệu văn bản  
 
 
Danh sách văn bản

Tổng số văn bản:178

STT Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày đăng tải Người ký Tình trạng văn bản
101 895/SYT-NVD Xác nhận thời gian thực hành để làm thủ tục cấp CCHND 14/09/2015 14/09/2015 DS Trần Duy Linh
102 626/QĐ-QLD V/v rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam 03/11/2014 03/11/2014 Trương Quốc Cường Còn hiệu lực
103 634/SYT-NVD V/v quản lý CCHND của người quản lý chuyên môn tại cơ sở kinh doanh dược 13/07/2015 13/07/2015 Trần Duy Linh Còn hiệu lực
104 170/SYT-NVD Công văn số 170/SYT-NVD ngày 01/4/2015: Báo cáo công tác cung ứng sử dụng dược liệu 01/04/2015 01/04/2015 Mai Xuân Hải Còn hiệu lực
105 71/SYT-NVD Công văn số 71/SYT-NVD ngày 27/01/2015: Báo cáo tình hình sử dụng kháng sinh năm 2014 27/01/2015 27/01/2015 Mai Xuân Hải Còn hiệu lực
106 19/SYT-NVD Công văn số 19/SYT-NVD ngày 09/01/2015: Báo cáo thuốc sử dụng năm 2014 09/01/2015 09/01/2015 Mai Xuân Hải Còn hiệu lực
107 1156/SYT-NVD Công văn số 1156/SYT-NVD ngày 25/12/2014: Báo cáo số liệu về tình hình sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dung làm thuốc 25/12/2014 25/12/2014 Mai Xuân Hải Còn hiệu lực
108 978/QĐ-SYT V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2014 11/10/2014 11/10/2014 Còn hiệu lực
109 1016/SYT-NVD V/v hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2014 11/11/2014 11/11/2014 Còn hiệu lực
110 98/GM-SYT Mua sắm trực tiếp để nghiên cứu trước và thảo luận trong cuộc họp 11/08/2015 11/08/2015 Còn hiệu lực
111 05/2015/TT-BYT Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ Y tế: Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 17/03/2015 17/03/2015 Còn hiệu lực
112 05/2015/TT-BYT Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ Y tế: Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 17/03/2015 17/03/2015
113 40/2014/TT-BYT Thông tư 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014: Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 17/11/2014 17/11/2014
114 31/2014/TT-BYT Thông tư số 31/2014/TT-BYT ngày 26/9/2014 của Bộ Y tế: Quy định Bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc 26/09/2013 26/09/2014
115 19/2014/TT-BYT Thông tư 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014: Quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc 02/06/2014 02/06/2014
116 03/CT-BYT Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 24/02/2014: Tăng cường quản lý cung ứng, sử dụng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trong các cơ sở khám, chữa bệnh bằng YHCT 24/02/2013 24/02/2014
117 QĐ-SYT Các văn bản quy phạm pháp luật về Quản lý chất lượng thuốc 18/11/2013 18/11/2013
118 40/2013/TT-BYT Thông tư số 40/2013/TT-BYT ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y về thuốc từ dược liệu lần thứ IV 18/11/2013 18/11/2013
119 TT-BYT Thông tư của Bộ Y tế 01/12/2014 01/12/2014
120 QĐ-SYT Danh mục chế phẩm 01/12/2014 01/12/2014