Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Quản lý nhà nước về y tế
Lựa chọn danh mục tìm kiếm Khi bạn chọn danh mục cần tìm kiếm hệ thống sẽ tự động lọc theo điều kiện chọn
Điều kiện tìm kiếm
Ký hiệu văn bản  
 
 
Danh sách văn bản

Tổng số văn bản:178

STT Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày đăng tải Người ký Tình trạng văn bản
121 QĐ-SYT Danh mục 70 cây thuốc 01/12/2014 01/12/2014
122 YHCT Danh mục vị thuốc YHCT 01/12/2014 01/12/2014
123 03/2013/TT-BTC Thông tư 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013: Quy định phí thẩm định hành nghề y, dược 08/01/2013 08/01/2013
124 10/2013/TT-BYT Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013: Sửa đổi một số điều trong Thông tư 02/2007/TT-BYT 29/03/2013 29/03/2013
125 89/2012/NĐ-CP Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ-CP 24/10/2012 24/10/2012
126 48/2011/TT-BYT Thông tư 48/2011/TT-BYT Nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” 21/12/2011 21/12/2011
127 46/2011/TT-BYT Thông tư 46/2011/TT-BYT Nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” 21/12/2011 21/12/2011
128 45/2011/TT-BYT Thông tư 45 /2011/TT-BYT Hướng dẫn việc triển khai “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”, “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, “Thực hành tốt sản xuất thuốc”, hướng dẫn sản xuất gia công thuốc, thông tin quảng cáo thuốc, hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, quy định về đăng ký thuốc 21/12/2011 21/12/2011
129 15/2011/TT-BYT Quy định về tổ chức vàhoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện 19/04/2011 19/04/2011
130 43/2010/TT-BYT Thông tư 43/2010/TT-BYT ngày 15/12/2010: Lộ trình thực hiện Thực hành tốt nhàthuốc GPP 15/12/2010 15/12/2010
131 2701/2001/QĐ-BYT Triển khai nguyên tắc “Thực hành bảo quản thuốc” 29/06/2001 29/06/2001
132 1570/2000/QĐ-BYT Triển khai áp dụng “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” 22/05/2000 22/05/2000
133 735/SYT-NVD Rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat, Cefetamet 05/08/2015 05/08/2015 Còn hiệu lực
134 726/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Acterox và Midoctin không đạt tiêu chuẩn chất lượng 03/08/2015 03/08/2015 Còn hiệu lực
135 582/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Eurorapi-20 (Rabeprazol sodium 20 mg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng 30/06/2015 30/06/2015 Còn hiệu lực
136 389/SYT-NVD Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Ambroxol, Bromhexine, thuốc chứa Hydroxyzine, thuốc chứa Hydrochloroquine, Chloroquine, thuốc chứa Topiramate 28/05/2015 28/05/2015 Còn hiệu lực
137 388/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Prazovite (Pantoprazole 40 mg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng 28/05/2015 28/05/2015 Còn hiệu lực
138 286/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 05/05/2015 05/05/2015 Còn hiệu lực
139 285/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố 05/05/2015 05/05/2015 Còn hiệu lực
140 109/SYT-NVD Kiểm tra, rà soát các thuốc chứa hoạt chất Lysozym 13/04/2015 13/04/2015 Còn hiệu lực