Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Quản lý nhà nước về y tế
Lựa chọn danh mục tìm kiếm Khi bạn chọn danh mục cần tìm kiếm hệ thống sẽ tự động lọc theo điều kiện chọn
Điều kiện tìm kiếm
Ký hiệu văn bản  
 
 
Danh sách văn bản

Tổng số văn bản:178

STT Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày đăng tải Người ký Tình trạng văn bản
141 109/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 05/02/2015 05/02/2015 Còn hiệu lực
142 108/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Lysozym 05/02/2015 05/02/2015 Còn hiệu lực
143 102/KH-SYT Kế hoạch Công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2015 04/02/2015 04/02/2015 Còn hiệu lực
144 69/SYT-NVD Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 26/01/2015 26/01/2015 Còn hiệu lực
145 627/QĐ-QLD V/v rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam 03/11/2014 03/11/2014 Còn hiệu lực
146 1045/SYT-NVD V/v cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Codein, thuốc chứa Ibuprofen, Dexibuprofen 16/10/2015 16/10/2015 Còn hiệu lực
147 993/SYT-NVD v/v " Thuốc giả Cephalexin 500 mg" 06/10/2015 06/10/2015 Còn hiệu lực
148 814/SYT-NVD v/v " Rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat.. " 24/08/2015 24/08/2015 Còn hiệu lực
149 813/SYT-NVD v/v " Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Dexacol 5ml và Doxferxime 200DT không đạt tiêu chuẩn chất lượng " 24/08/2015 24/08/2015 Còn hiệu lực
150 812/SYT-NVD v/v " Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc Docetaxel" 24/08/2015 24/08/2015 Còn hiệu lực
151 748/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm 14/09/2015 14/09/2015 Còn hiệu lực
152 1009/SYT-NVD Công văn số 1009/SYT-NVD 10/11/2014 10/11/2014 Còn hiệu lực
153 132/SYT-NVD V/v kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề dược tư nhân 06/03/2014 06/03/2014 Còn hiệu lực
154 HND Hướng dẫn hành nghề dược 14/04/2015 14/04/2015 Còn hiệu lực
155 1044/SYT-NVD V/v mua thuốc phục vụ công tác KCB trong trường hợp cấp bách 16/10/2015 16/10/2015 Còn hiệu lực
156 401/QĐ-BV Tóm tắt Thủ tục Hồ sơ trình duyệt kế hoạch mua thuốc năm 2015 theo hình thức MSTT 11/11/2015 11/11/2015 Còn hiệu lực
157 1028/SYT-NVD V/v mua thuốc phục vụ phòng, chống SXH trong trường hợp cấp bách 12/10/2015 12/10/2015 Còn hiệu lực
158 GT01 Kết quả đấu thầu thuốc năm 2015: GT 01 06/10/2015 06/10/2015 Còn hiệu lực
159 985/SYT-NVD Đôn đốc CSYT triển khai xây dựng kế hoạch mua thuốc 06/10/2015 06/10/2015 Còn hiệu lực
160 QĐ-SYT Biểu mẫu Báo cáo tình hình mua và sử dụng thuốc năm 2014 18/09/2015 18/09/2015 Còn hiệu lực