Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Quản lý nhà nước về y tế
Lựa chọn danh mục tìm kiếm Khi bạn chọn danh mục cần tìm kiếm hệ thống sẽ tự động lọc theo điều kiện chọn
Điều kiện tìm kiếm
Ký hiệu văn bản  
 
 
Danh sách văn bản

Tổng số văn bản:178

STT Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày đăng tải Người ký Tình trạng văn bản
161 QĐ-SYT Báo cáo nhân lực đấu thầu mua thuốc theo hình thức MSTT 18/09/2015 18/09/2015 Còn hiệu lực
162 923/SYT-KHTV Thông báo: Tổng hợp danh mục và số lượng thuốc của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đăng ký dự kiến mua sắm trực tiếp theo kết quả đấu thầu thuốc của BVĐK tỉnh năm 2015 18/09/2015 18/09/2015 Còn hiệu lực
163 QĐ-SYT Hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhu cầu thuốc sử dụng năm 2015 25/05/2015 25/05/2015 Còn hiệu lực
164 381/SYT-NVD Hướng dẫn cơ sở KCB mua thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu thuốc năm 2015 25/05/2015 25/05/2015 Còn hiệu lực
165 379/QĐ-SYT Trưng tập cán bộ tham gia công tác đấu thầu mua thuốc năm 2015 16/03/2015 16/03/2015 Còn hiệu lực
166 1081/SYT-NVY Báo cáo 5 năm thực hiện công tác chỉ đạo tuyến 02/02/2015 02/02/2015 Còn hiệu lực
167 1173/SYT-NVY Báo cáo công tác y dược cổ truyền năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 30/12/2014 30/12/2014 Còn hiệu lực
168 1071/KH-SYT Kế hoạch kiểm tra, phúc tra và đánh giá kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 24/11/2014 24/11/2014 Còn hiệu lực
169 1060/SYT-NVY V/v Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 19/11/2014 19/11/2014 Còn hiệu lực
170 984/NVY-SYT V/v triển kai Thông tư liên tịch số 26 04/11/2014 04/11/2014 Còn hiệu lực
171 30/2014/TT-BYT Thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BYT 28/08/2014 28/08/2014 Còn hiệu lực
172 29/2014/TT-BYT Thực hiện Thông tư 29/2014/TT-BYT 14/08/2014 14/08/2014 Còn hiệu lực
173 3942/QĐ-BYT Quyết định số 3942/QĐ-BYT 02/10/2014 02/10/2014 Còn hiệu lực
174 3879/QĐ-BYT Quyết định số 3879/QĐ-BYT 30/09/2014 30/09/2014 Còn hiệu lực
175 3805/QĐ-BYT Quyết định số 3805/QĐ-BYT 23/10/2013 23/10/2013 Còn hiệu lực
176 43/2013/TT-BYT Thông tư số 43/2013/TT-BYT 11/12/2013 11/12/2013 Còn hiệu lực
177 QĐ-SYT Danh sách đã cấp giấy phép hành nghề Y tư nhân 28/02/2014 28/02/2014 Còn hiệu lực
178 QĐ-SYT Danh sách đã cấp giấy phép hành nghề Y tư nhân 02/07/2014 02/07/2014 Còn hiệu lực