Giấy mời tham dự hội nghị phổ biến thông tư số 35/2016/TT-BYT của bộ y tế ngày 28/09/2016 ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế

Ngày đăng: 14/11, 07:31

 

File đính kèm

    Scaned_PDF.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học