Thông báo về việc tạm ngừng tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược

Ngày đăng: 23/12, 14:34

 

File đính kèm

    1876_1.signed.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học