V/v Hội nghị trực tuyến tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện tin học hóa trong quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2016

Ngày đăng: 23/12, 14:31

 

File đính kèm

    1874_1.signed.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học